نقش والدین در خانوده

Posted on at


خداوند برای تمام بنده گانش قوانینی را طرح کرده، تا برای خوشبختی پیش بردن یک زنده گی موفق از آن قوانین استفاده کنند. زنده گی خوشبخت یعنی داشتن یک خانوده سالم و صالح که صالح بودن خانواده ها با داشتن اولاد صالح کامل میشود.


خانوده متشکل از پدر و مادر و فرزندان خانوده هستند، والدین در خانوده نقش اساس و رول مهمی را بازی میکنند.


خداوند پدر و مادر را از مقام والای برخوردار کرده و برای والدین وظایفی را داده است تا در مقابل فرزندان خویش آن وظایف را اجرا کنند.پدر بزرگ خانوده بوده و وظیفه دارد تا نفقه خانوده را بپردازد و تمام نیازمندی های خانواده خود را فراهم سازد. نقش مادر تنها شستن، پختن غذا و تمیز کردن خانه نیست بلکه وظیفه مهم یک مادر موفق تربیه کردن فرزندان سالم و صالح است تا با داشتن همچون اولاد صالح جامعه سالمی را در پیش رو داشته باشیم.


از آنجا که نماز اولین رکن و فرضیه بزرگ اسلامی است و والدین باید فرزندان خود را از 7 سالگی به نماز امر کرده و علم دین را به شیوه های مختلف به اولاد شان تعلیم دهند و همچنان والدین باید متوجه رفتار و کردار خویش نیز باشند، چون یک طفل از دوران کودکی از همان رفتار و کردار والدین خویش پیروی می کند و همان راه و روش را یاد میگیرد چون بصورت عموم والدین الگو فرزندان خود میباشند.وقتی یک طفل در بین جامعه داخل میشود، والدین باید زیاد متوجه باشند که اولاد شان با کدام اشخاص نشست و برخاست دارند و با چی اشخاصی دوست میشوند.


اگر در یک خانه پدر و مادر از رفتار خشونت آمیزی برخوردار باشند، فرزندان آن خانواده ترسو و کم جرئت بار می آیند. حتی داخل جامعه شده نمی توانند، تربیه نادرست میشوند و در راه غلط قدم می گذارند که آن وقت باعث می شود تا یک جامعه را به هلاکت بکشانند. پس باید والدین کوشا باشند تا برای ساختن یک خانواده موفق جامعه سالم و بلند بردن سطح کشور و ملت خود فرزندان سالم و صالح را تقدیم جامعه کنند.فایزه


:برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید


http://www.filmannex.com/Hatifi-HeratAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160