انتخابات٬ آینده کشور

Posted on at


انتخابات یعنی انتخاب یک شخص لایق برای برعهده گرفتن مسوولیت بزرگ. اشخاصی که خود رالایق وآماده ی کار میدانند،پس خود را به عنوان نامزد شامل انتخابات ریاست جمهوری می کنند.این اشخاص باید صلاحیت لازم برای برعهده گرفتن یک مسئولیت سخت وبزرگ را داشته باشند؛هرشخص که برای این مسئولیت بزرگ انتخاب می شود باید عاقل، عادل، مخلص، باتقوا، پرهیزگار، مدیر، مدبر، شجاع، انتقاد پذیر و قادر به اداره ی امورئ باشد، برای آینده ی کشورپلان و پروگرام های عالی وکار ساز داشته باشد،بتواند صحیح وغلط را در وقت کم تشخیص دهد وتسلط برگفتارو کردار خودداشتهباشد.

درسالیان گذشته انتخاباتی وجود نداشت واختیارات همه فقط در دست یک نفر بود. در آن زمان حکمرواییبهشکل جانشین شدن فرزند شاه ادامه میافت ومردم از خوداختیارنداشتند،آنهاازحق خود دفاع کرده نمی توانستندوبه شکل برده ای گوش به فرمان بودند٬ چرا که قدرتی نداشتند ودر ظلم و سیاهی به زنده گی سخت خود ادامه می دادند. در آن زمان انسان ها دسته بندی می شدند،غرور و تکبر در وجود عالی مقامان وجود داشت وانسانهای پست مقام را لایق صحبت با خود نمی دانستند. سال ها به این شکل ادامه پیدا کرد،اما گذشت زمان همه چیز را عوض کرد،پادشاهی، ظلم وستم، اختلافات طبقاتی همه از بین رفتند و تنها همان مردم مظلوم باقی ماندند،آنها قدرتمند شدند واین قدرت را مدیون انتخابات آزادانه ریاست جمهوری، هم بستگی، یک پارچگی، یکدلی، هم صدایی، صبر و استقامت خود بودند.

زمان گذشت وزمانه عوض شد،عقل و هوش جای جهل و نادانی را گرفت.حالا مردم میتوانند فقط با یک رای خود حکومت کنند.رای ماقدرت ماست. پس این عاقلانه نخواهد بود که از قدرت خود استفاده نکنیم.

رئیس جمهوریک شاهزاده نیست بلکه از بین مردم برخواسته وبایاری خدا، رای وپشتیبانی مردم می خواهدکشوری بزرگ را اداره کند.درآینده ای نزدیک مادوانتخابات خواهیم داشت؛یکی انتخابات ریاست جمهوری ودومی انتخابات شورای ولایتی است.اشخاص میتوانند خود مختارانه به شخص مورد نظر خود رای بدهند که این یک اصل در کشورهای دارای ریاست جمهوری ست ویکعملآینده ساز،ضروری ومهم است. مردم توقع دارند که دولت به مشکلاتشان توجه کند ومی خواهند که دولتی قادر وتواناداشته باشند که بتواند از حقشان دربرابرظالمان وزورمنداندفاع کند.دراصل این یک خواسته ی مشکل نیست اگرما دولتی لایق وکاردان داشته باشیم.

مردم درباره ی انتخابات مقداری اضطراب ونگرانی دارند. در روز برگذاری انتخابات امکان دارد اتفاقات زیادی رخ دهد که این اصلا خارج از تصور نیست. شورشیان،هراس افگنان وگروه طالبان هر لحظه را برای خود غنیمت می شمارند تا دردل مردم ترس وهراس ایجاد کنند٬اما اگر مردم باایمان به خدا،شجاعت،یک پارچه گی وبا باور واعتماد به اردوی ملی خود به پای صندوق های رای بروند ورای بدهند، پس جای هیچ ترسی باقی نخواهد ماند. مردم افغان درمقابل جنگ ها وسختی های زیادی مقاومت کرده اند مشخصا این مشکل را هم به خوبی پشت سر خواهند گذاشت.

همه نگران 2014 بودیم که چه خواهد شد اما به فضل خدا هیچ اتفاقی رخ نداد. ما باور کامل داریم 2014 یک سال مهم وآینده سازبرای افغانستان است اما این یک دلیل مناسب برای بحرانی شدن دوباره ی وضع افغانستان نیست.افغانستان هنوزجای پیشرفت زیادی دارد،این کشور باید پاداش همه صبر و استقامتهایش را دریافت کند.دور نیست زمانی که نام افغانستان شهره ی جهان شود؛اگر مردم به استقامت خود ادامه دهند.افغانستان یک کشور قهرمان است وقهرمان خواهد ماند.

مهتاب

:برای خواندن مقاله های جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید

http://www.filmannex.com/Hatifi-HeratAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160