پیشگامان: از یک جودوکار ایتالیایی تا ورزش ملی افغانستان.

Posted on at


برای هرچیزی در زندگی بار نخست وجود دارد و این بار نخست برای همیشه به خاطره های می ماند. همه قهرمانان به دنبال یک شاریط تازه ای اند که نه تنها بصورت ذاتی, فیزیکی و جغرافیایی تغیر کند, بلکه در برای همیشه در تاریخ ماندگار باشد.


جایگاه قهرمانان از بقیه مردم جهان متفاوت است و آنها را در بخش زمانی و مکانی متفاوت می سنجند. این تفاوت رهبر و پیرو است.چیارا کارمینوسی(Chiara Carminucci)  یک فرد پیشگام در عرصه ورزش است. دست آوردهای مهم او در رشته ورزشی مورد علاقه اش متحیر کننده اند و از همه مهمتر بی سابقه اند


. بعد از کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی جودوی ایتالیا در اوایل امسال و کسب یک مدال برونز در مسابقات قهرمانی اروپاه در استونیا,او در این اواخر به مسابقات قهرمانی جهانی زیر 18 سال در میامی(Maimi) , فلوریدا (Florida) شرکت کرده است که در این جام به فهرست ده ورزشکار برتر جودو در سطح جهان درآمد.


این در تاریخ جودوی ایتالیا بی سابقه است. تا حالا کسی به سطح از موفقیت او در ایتالیا نرسیده است. زیر نظر مربی با نیرو و باانگیزه سیمون کرستی(Simone Cresti)  جایگاهش را افزایش داده است و او را به سطح جهانی رسانده است. 


چیارا(Chaira)  با هفده سال سن خود در حال بازنویسی تاریخ  باشگاه سی یو اس سیانا(C U S Siana)  است. گرچه نامش در ستون ورزشکاران مشهور ثبت شده است, ما او را تشویق میکنیم که سخت تر کار کند و امیدوار به دست آورد های بیشتری در آینده باشد.


TAGS:


About the author

160