جشنواره فیشن فلم جهانی – تایید جهانی بر تولید فیشن فلم.

Posted on at

This post is also available in:

بسیار خوشحالم از اینکه عضویت خود را در هیت داوری در جشنواره جهانی فیشن فلم که بتاریخ 27 ژوئیه(July)  2013در لاجولای”La Jolla”  کالیفرنیا برگذار خواهد شد اعلان کنم. برای اولین بار در سال 2012 به این رویداد اشتراک کردم و مهم ترین سفر من خارج از نیویورک بود که با تولیدکنندها, کارگردانها برتر و مجموعه کارکنان حمایتی مانند آرایشگر, پیرایشگر و عکاس از سرتاسر جهان آشنا میشدم. این انسانهای خلاق بخاطر فلم های جالب شان مورد تحسین و تقدیر قرار گرفتند.

فرید سویت”Fred Sweet”  تنظیم کننده جشنواره ترتیب نمایش بهترین فیشن فلم ها را سال گذشته برای اشتراک کننده گان داد و امسال نیز در چند هفته آینده چنین خواهد شد.تقدیر از کارکنان حمایتی مانند آرایشگران و پیرایشگران که بعضی وقت ها نادیده گرفته میشوند درحالیکه هسته اصلی تعداد زیادی از فعالیت ها را میسازند تغیریست که امسال در جشنواره وارده گردیده است و برایم بسیار جالب است.

"

فلم شکوفه اثری از چارلی وان”Charlie Wan” – دارنده بهترین آرایش و پیرایش در سال 2012 از جشنواره جهانی فلم فیشن.

 

جایزه هایکه امسال در جشنواره جهانی فلم فیشن 2013 داده خواهد شد عبارت اند از.

بهترین تصویر-  به تولید کننده

بهترین کارگردان -  به کارگردان

بهترین فلم بردار -  به فلم بردار

بهترین آرایش مو-  به آرایشگر مو

بهترین آرایش – به آرایشگر

بهترین فیشن -  به بخش طراحی

بهترین موسیقی – به نوازنده

بهترین فلم انیمیشن/ چند رسانه ای – به انیمیشن ساز

خلاقترین دیدگاه –  به تولید کننده و یا بخش مسوول

بهترین صحنه دیداری – به کارگردان صحنه های ویژه

بهترین رهنمایی هنری -  به کارگردان هنری

بهترین هنرپیشه مرد نقش نخست -  به هنرپیشه مرد

بهترین هنرمند بانوی نقش نخست -  به هنرپیشه بانو

جشنواره فیشن فلم 2013:

"از حالا تمام کارهای برجسته در بخش آرایش, هنرپیشگی, آرایشگری مو, کارگردانی هنری, موسیقی, طراحی لباس, نویسندگی و دیگر بخش ها کارهای خود را نامزد خواهند کرد و فرصت بردن جایزه را دارا خواهند بود. این جایزه های بری بهترین های جهان اند و مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را عبور میکنند. این تقدیر به همه در جهان میرسد بدون توجه به اینکه در کجا زندگی میکنید." فرید سویت مدیر جشنواره.

از همه انسانهای مبتکر در عرصه صنعت فلم فیشن پذیرایی خواهد شد.

"آترنا –  در جستجوی عشق" “Aeterna – In Search of Love”اثری از میگویل انجل فانت بیسیر” Migual Angel Font Bisier" در جشنواره فلم سال 2012 ارائه شد.

 

در فضای اقتصادی امروز اشخاص با تجربه و خلاق باید خود را در بازار تبارز دهند. نامزدی, انتخاب رسمی و روند کسب جایزه راه تازه ایست تا تمام افراد خلاق اهداف خود را توسعه دهند و برای شان ارزش بیشتری قائل شوند.

ایجادگران حرفه ای که فلم های شان در جشنواره پذیرفته میشود, فلم با مشخصات شان تحت پوشش جهانی رسانه ای جشنواره قرار خواهد گرفت که شامل انتشارات, تارنماها, رویدادها و رسانه ها فیشن شامل بلاگ ها و مجله ها می باشد.

تمام فلم هاییکه برای نمایش انتخاب شده اند بحیث انتخاب رسمی ارائه خواهند شد و اهداف انکشاف, اعتبار و و دست آوردشانرا در تولید فیشن فلم را تصدیق خواهند کرد.

شکستن سنت ها, اعتبار جهانی برندگان جایزه ما را فراهم میکند. تمام اعضای هیئت داوری که شامل 35 کارشناس جهانی  است به بهترین شکل از حق رای خود در جهت تولید جهانی استفاده خواهند کرد.

پشت صحنه چشنواره فیشن فلم جهانی در سال 2012

 


 About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160