آسمان من دلتنگم

Posted on at


وقتی من به گریه میشوم همگی میگویند که خیرت باش 


وقتی تو به گریه میشوی میگویند نوید بهار را با خود آورد
من شاید برای یک درد که دارم گریه کنم
و تو شاید برای بسیار درد ها گریه کنی
اما گریه تو توان بیشتر دارد که بعضی اوقات شدتش ویرانی ها را به بار میاورد
گریه من توان اش این است که چشمانم را کور کند پس گریه من مهفوم ندارد
ای آسمان تو گریه کن که زمین را شاداب سازی
تو گریه کن که ارزانی را بیاوری
تو گریه کن که گریه تو نوید بخش است
هیچ کسی بر غمت نمی اندیشت
همگی به ارزش های گریه تو فکر میکنند نه به آن درد که در دل داری
غم مخور چه خوب همراز داریم که از تمام درد های دل ما با خبر است
پس چه خوب است که گریه مان را در پیشگاه ان ذات پاک کنیم نویسنده : رفیع کبیریAbout the author

rafikabiry

my name is Muhammad Rafi my last name is kabiry . I gaduated from Khaja Abdullah Ansary high school and I got training in directory in India for a year. I have work experiences to different right now I working in film annex as a film maker, cameramen and editor…

Subscribe 0
160