کشور های اسلامی

Posted on at


 

دین مقدس اسلام بر وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی استوار است.

که با بعثت حضرت محمد (ص) و نزول اولین آیات مبارکه در مکه مکرمه به بشریت تقدیم گردید.

دین مقدس اسلام بعد از هجرت آن حضرت از مکه مکرمه به مکه مکرمه به سرعت انتشار یافت و در قسمت های شرق غرب تاثیرات زیادی را نمود .

اکثریت مردم به ز اسلام مشرف شدند و دیگران را به آن دعوت می نمودند و در مدت کمی به قسمت های وسیع جهان پخش گردید  فعلا در تمام کشور های جهان دعوت اسلامی وجود دارد.

در جهان امروز مسلمانان در بخش کره زمین تقریبا یک بر پنج حصه نفوس جهان را تشکیل میدهد.

قاره آسیا اولین مرکز نفوس مسلمانان جهان است کشور های اسلامی این قاره در شرق میانه آسیای مرکزی  جنوبی شرقی وجود دارد .

و نفوس آنها یک بر سه حصه نفوس قاره آسیا را تشکیل میدهد .

و همچنان تعداد کشور های مسلمان آسیا 27 کشور و از آن جمله 18 کشور اسلام دین رسمی آنها میباشد.

قاره افریقا دومین مرکز سرزمین اسلامی محسوب میشود منطقه مسلمان نشینی آن در شمال افریقا قرار دارد .

  • و تعداد قابل توجه مسلمانان در قاره اروپا و امریکا نیز زنده گی میکنند با داشتن  فیصد19.6

مسلمانان سرزمین اسلامی این دو قاره است.

و اما حالا کشوری و وجود ندارد که در آن مسلمان وجود نداشته باشد .

کشور های جهان اسلامی از نظر اقتصاد و نفوس یکسان نیستند ولی در بعضی کارها اشتراک فراوان دارند .

در قسمت هایربرما- سریلانکا– تعداد قابل  ملاحظه مسلمانان زنده گی میکنند .

در هند دوازده فیصد نفوس آن مسلمان وجود دارد .About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160