چطور می توان توسط فیلم انکس عاید قابل ملاحظه ای داشت؟

Posted on at


فیلم انکس, این نام خیلی مشهور و مانوس که در اکثر کشورهای  مختف جهان فعالیت دارد, یکی از بهترین راه هایست که می توان توسط آن از هر جایی که بخواهیم با ارتباط با مسولان در راس , ماهانه عاید خوبی از این  طریق داشته باشیم


.


فیلم انکس از مدتی به این سو در افغانستان نیز به فعالیت آغاز کرده است که از جمله در کابل و هرات نویسندگان بسیار زیاد و ماهر از جمله ی کاربران فعال فیلم انکس هستند


فیلم انکس این سایت مجازی انترنتی از روزی به روز غنی تر و شناخته تر میشود. در کابل نیز تا جایی که خود من شاهدم در دانشگاه های دولتی و خصوصی همه جا حرف از فیلم انکس است یعنی همه می خواهند که خود را با معیار های فیلم انکس وفق بدهند و از کاربران طراز بالای این سایت باشند.


فیلم انکس شامل فیلم سازی ( FILM MAKING ) , نویسندگی ( BLOGGING ) , اشتراک گذاری فیلم ها و نوشته ها    ( SHARING ) ,    تاثیر گذاری     ( INFLUENCE  ) , عاید روزانه ( REVENUE  )  و  BUZZ SCORE می باشد.از نگاه اولویت بندی فیلم سازی در گام نخست و به ترتیب نوشته ها , اشتراک گذاری , امتیاز و تاثیر گذاری در رده های بعدی یکی پس از دیگری قرار دارد که هر یک از تاثیر گذاری ویژه ای برخوردار است که همه بالای بازده روزانه  و در مجموع عاید  ماهانه تاثیر به سزایی دارد. ناگفته نباید گذاشت که فیلم ها با معیار های انتخاب شده ی خود فیلم انکس می تواند که در این سایت و شبکه های خصوصی هر یکی از کاربران نشر شود .


در رده ی دوم می توان از موضوع هایی نام گرفت که کاربران می نویسند که این نیز از امتیاز خوب و خاصی برخوردار است. البته مقاله های کاربران وقتی که ملاحظه شود خیلی ها خوب نوشته شده است , شامل ANNEX PRESS  می شود اما اگر می خواهند که این اتفاق عالی بیفتد باید نویسنده ها درباره ی موضوع هایی بنویسد که درخور این سایت انترنتی باشد و تمرکز نوشته ها و غایه ی هر مقاله باید هدف, فعالیت , معرفی و تمام آن مسله هایی باشد که به طور کامل یا به نحوی ارتباط مستقیم با FILM ANNEX داشته باشد.


در قدم سوم می خواهم که روی به اشتراک گذاری فیلم ها و بعضی از نوشته ها تمرکز کنم که در این قسمت نیز باید روی بعضی از معبار های تعمق کرد. به طور نمونه روزانه می توان به تعداد 10 تا 15 فیلم از NATO CHANNEL  , WHITE HOUSE  و Women’s annex به اشتراک بگداریم که این خود نمایانگر است که با هم دیگر همکاری متقابل داریم  که در نفس این عمل مفاد خوبی به دو طرف می باشد.


        


 


 


 


 


 خوب حال می توان از تاثیر گذاری صحبت کرد. سه موضوع گذشته همه بالای تاثیر گذاری اثر ویژه ی خود را دارد. فیلم ها هر چندی که دیده شود, دوست داشته شود ( LIKE ) , درباره ی آن نظریه پرداز کنند   ( COMMENT  ) و دوباره توسط مخاطبان به دوستان دیگرشان ارسال میشود ( SHARE  ) که این حالت مثل زنجیری می نماید که هر چقدر به مخاطبان بیشتری برسد به همان  میزان روی تاثیر گذاری شما بر مخاطبان تاثیر به سزایی دارد در نهایت ممد خوب برای بلند رفتن پول روزمره می شود.


نوشته ها نیز هر قدری که نظریه بگیرند و بارها توسط کاربران دیگر به شبکه های اجتماعی  Google  , Facebook , Twitter , Linked in و Tumblr  برای بارهای متمادی نشر و پخش شود و همان روند فیلم را به خود بگیرد, تاثیر حیرت انگیزی روی تاثیر گذاری شما خواهد داشت.بنابرین با توجه به این متوجه می شویم که تمام چهار مسله ی تذکر یافته ارتباط حلقوی به هم دارند صرف نظر از اینکه در کدام مرتبه ای قرار  دارد. در نتیجه کاربری که فیلم ها و نوشته های معیاری و مرتبط با معیار ها و مرام های فیلم انکس را به نشر برساند و روزانه فیلم را که 15 درصد بالای تاثیر گداری اثر دارد را نشر کند و نوشته ها بعد از ملاحظه شد نمره ی خوبی دریافت کنند باعث بلند رفتن امتیاز می شود که امتیار یک تناسب مستقیم با عاید روزانه دارد.


در نتیجه می توان ابراز کرد که نظام فیلم انکس بسیار عالی طرح ریزی شده است و این به خاطر این است که کاربران را همیشه به این وا می دارد که تلاش کنند تا باشد که عاید خوبی به دست بیاورند.


نویسنده : فرزاد صالحی


 About the author

farzadsalehi

Student of Journalism Faculty

Subscribe 0
160