مشکل دنیای معاصر و پیشرفته امروزی

Posted on at


یکی از مشکلات مردم دنیای معاصر و پیشرفته امروز زباله ها میباشد. زندگی چند صد هزار ساله انسان بروی زمین و استفاده از امکانات زمین باعث بوجود آمدن چیز های دور ریختنی یا ذباله ها شده. بسیاری از کشور های پیشرفته امروزی این است که ذباله های زیادی تولید میکنند؛ اما حال به فکر حل این مشکل افتادند. در ابتدا باید نوع ذباله ها را شناسایی کنیم؛ به طور مثال در دنیای امروزی پژوشگران ذباله را به دو دسته تقسیم کرده اند: ذباله های عضوی و غیر عضوی. ذباله های غیر عضوی درد سر ساز تر از ذباله های عضوی هستند، چون ذباله های غیرعضوی موادی مانند پلاستیکها، مواد مورد استفاده در منزل مانند یخچال و تلوزیون یا نوع بزرگ تر آن ذباله های هسته ای میباشند . این نوع ذباله ها یا هرگز در طبیعت تجزیه نمی شوند و یا بسیار دیر تجزیه میشوند که ذباله های پلاستیکی مدت 200 سال را در بر میگیرد تا در خاک یا فضای آزاد تجزیه شوند ولی باز هم سعی شده تا با دستگاه های پیشرفته پلاستیک ها را تجزیه کنند و دوباره پلاستیک تازه به دست آورند اما چون کیفیت مناسبی ندارند زیاد این نوع بازیافت مورد استفاده قرار نمی گیرد و بعضی از ذباله ها مانند ذباله های هستوی هرگز قابل باز یافت نبوده و در هر جا که انبار شوند باعث آلودگی محیط میشود. اما ذباله های عضوی این طور نیستند آنها را میتوان در زمین دفن کرد در حالیکه ضرر خطر ناکی به محیط نرسد

 About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160