تنبلی

Posted on at


تنبلی


تنبلی اولین خصلت نا پسندی است که بشر یاد می گیرد


در دو مورد تنبلی حکم " گناه " را دارد. یکی در امر خیر و یکی در کسب دانش


آهستگی با تنبلی فرق دارد نتیجه آهستگی دقت و نیتجه تنبلی بطالت است


تنبلی از هر بیماری دیگر مضر تر است


شیر هر چه تنبل تر باشد زود تر می میردزیان تنبلی تنها متوجه خود تنبل نیست بلکه دامان جامعه را نیز می گیرد


بزگترین دشمن تنبلی، تشویق و بزرگترین دوست تنبلی، تنبیه است


اگر تنبلی نبود بشر زود تر به سعادت می رسید


برای سعادت فرد و جامعه، مبارزه با تنبلی باید یک وظیفه همه گانی باشد


دو عامل اصلی تنبلی جهل و ثروت هستند


هرچه ایمان بیشتر باشد راه ورود تنبلی مسدود تر خواهد شد


تصمیم به مبارزه با تنبلی همان " غیرت " است


حتی فعالترین و زرنگترین افراد نیز گاه به تنبلی و رکود احتیاج دارند


تنبل کسی است که همه عالم را جز خودش در حال آمادگی و فعالیت می خواهد و می بیند


شعار معروف ( بالاتر، سریعتر و قویتر ) در المپیک فقط و فقط برای مبارزه با تنبلی افراد بشر ایجاد شده است


هر توقف، تعطیل و رکودی هم تنبلی محسوب نمی شود مثل خواب
یاسر اچکزی

About the author

yasar-asekzai

This is Mohammad Yasar Asekzai 21 years old, From Kabul Afghanistan, student at Faculty of Law at Cairo University, He is interested in Writing, Reading and Exercising.

Subscribe 0
160