کومی نوی موضوع ګانی د اپ شاه په اړه شته دی؟ د الهام اخیستلو وخت

Posted on at

This post is also available in:

د خپل ۵۴ کالو عمر کی می٬ دیر درسونه می د خپل ژوند نه نیولی دی چی ډیری یی زما د ژوندی پنځمی پیړی په وخت کی دی. دغه درسونه زما د ژوند د هیلو٫ کارونو او تجربو په اړه دی. تر اوسه می ۶ کارتونی د (Lil D.K) پرګرام سره جوړ کړی دی د خپل زده کړو یادونی لپاره. 

 

دغه ما د خپل واقعی خیالونه په یاد راوړی چی د آمریکایی خیالونو غوندی نه دی او یا هم د کوم بل شی غوندی چی په هالیون کی رامنځ ته کیږی. زما واقعی خیالونه دا وو چی کارتون جوړونکی شم. دغه زما خیال د ماشومتوب وخت نه دی چی د شنبه ورځ سهار کارتونی سره په ۶۰ او ۸۰ دهو کی لوی شوی یم. د کالونو په جریان کی٬ بله دنده می هم درلودله لکه د ښوونکی په توکه ځاینیونکی او د نظامی روغتون آشپز٬ ترڅو چی وکولی شم خپل ستونزی حل کړم٬ مګر په دغه کی بیا هم کارتون جوړل زه یی خوشی نه کړی. او د انترنټ او فن آوری لاسته راوړلو سره خپل خیالونه تعقیب کومه.  

 

 

د خپلو هیلو مخته وړولو سره می ځینی غلطیانی هم درلودلی. په تیر وختونو کی یو کارتون جوړونکی باید موفقه او خنده اوره کارتونونه جوړ کوی٫ په یوه لویه کارتون جوړولو کارګاه کی می لکه هنا باربرا (Hanna-Barbera) کار کولو او یا هم د خپلو قصو نقاشی یوه ډله ورځ پاڼو ته خرڅولو. د ځوانی په وخت کی می دغه لاری تجربه کړی دی٫ ځکه چی دغه فقط لاری ماته وی چی پرمختک وکړم. نن د انترنټ او تارنماګانو شتون سره لکه انکس فلم غوندی پرته د دغو لارو نه کولی شم کارتون جوړ کړم او نمایش ته یی کښښدم. دغه زما ښه کار دی. 

 

 

ځینی وختونه می د هغو شیانو په اړه چی خوښ یی لرو او هغه شیان چی غواړو وکړو د هغو په اړه ډیری خبری کوو. دغه موږ ته د بریالیتوب احساس راکوی٫ په خاصه توکه هغه وخت چی خلک زموږ لوی اهدافونو ته آفرینی راکوی. ستونزه په دی کی ده چی احساسات کولی شی چی زموږ د قدم اخیستلو مانع د خیالونو په لور مو شی. ویوونکی د ایرک توماس (Eric Thomas) انګیزی سره چی و بی خانمانی نه یو موفقه او انګیزه کونکی تجارت ته ورسیدله٫ دغه موفقه پیشنهاد راکوی: خبری مه کوه! یو ځلی ووایه٬ وروسته ورباندی عمل وکړی. دغه هغه درس دی  چی تر اوسه می زده کړی دی. 

 

 

ټول٬ په خاصه توکه ماشومان خوښ لری چی راتلونکی ته وکوری. کله چی لوی شولم٬ او لومړنۍ دنده می ونیوله٫ واده می وکړلو٬ د ماشوم خاوند شولم او نور. خلک ډیر د (وخت) واژی جذب کیږی٬ څرنکه چی اوس او نورو ټولی ښه والیانی یی هیروی. د کارتون جوړولو نه ډیر پیسی لاسته نه راوړم. په یو کور یوه ګوټه کی ژوند کوم. کیبل نه لرم او خپل کالۍ د یو ارزان قیمته دوګان نه اخلم. مګر زه یوه ډیره ښه کورنۍ لرم د یو ډیجیټالی دستګاه سره او د یو قدیمی ټلویزین سره او یو ساختمان سره چی فقط پاک اوسی بس دی چی خوند تر نه یوسم. دغه ټول می اوس لاسته راوړی دی. 

 

 

دغه زما مخته نی پیغام را مربوطیږی.  یو شمیر ډیر تحسین کونکی شیان لرم چی ملګری می هم شاملیږی. زما کلیسایی ملګری د خدا لومړنۍ مجلس کی په شرقی شیکاګوی کی٫ زما خلاقه همکاریانی په پاول هنری (Paul Henry) نګارستان کی٬ او زما ګاونډیان د ساختمان سی (C) برخه کی. ټول دی موفقه اوسی. 

 

 

دغه یو لوی واقعیت دی. د خیالی کارتون جوړولو مخته وړل می ماته ټول شی دی٬ او زه لاره کی ډیر سخت کار کوم٬ تمرین کوم او پر هغو باندی بریالی کیږم. د دغو پوهیدل چی هنر یو کار او بار دی٬ باید د خپلو کارونو لپاره می بازار یابی وکړم٬ دغه کار کوم٬ لوی ډارونه ماته شول٬ بریالیتوب او منل نه کیدل می پر ټولو باندی می ومنلو. دغه یوه مبارزه ده چی هره ورځ د هغو سره مخامخ کیږم او ډیر وختونه پر هغو باندی بریالی کیږم. زه بریالی یم. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 319
160