پاداش انترنتی فلم انکس, پخش, جریان و مبادله

Posted on at

This post is also available in:

از روز نخست ماه فوریه, تارنمای فلم انکس درآمد کاربرانش را بر اساس پول مجازی خواهد پرداخت. چند ماه محدود میشود که کاربران فلم انکس میتوانستند درآمد خود را بر اساس پول مجازی درخواست کنند, اما از شروع ماه فوریه, پول مجازی واحد پرداختی رایج برای همه کاربران که در حدود سه صد هزار از 245 کشور جهان اند, خواهد بود.

کاربران فلم انکس به با دو نقش به جهان وارد خواهند شد:

  1. 1.      پاداش پول مجازی و پخش
  2. 2.      جریان پول مجازی و مبادله

 

 

کاربران عالی فلم انکس آنهای اند که به پول مجازی باور دارند و به آن به حیث پول اساسی خود می اندیشند و فقط به پول مجازی برای مبادله نمیگرایند.کاربر عالی کسی است که میخواهد پول مجازی بدست آورد, او را در کیف پول خود نگهدارند و آنرا بشکل پول مجازی سرمایه گذاری یا هزینه کنند. به دید این نوع کاربران تبدیل پول مجازی به پول واقعی یک امکان است نه یک هدف اساسی.

کاربران عالی فلم انکس بجز شرایط استثنایی دیگر همیشه به پول مجازی می اندیشند. دقیقن مثل بیشر کاربران نیویورکی که دالر را چهار راهی برای عبور همه جهانیان می دانند.

خبرنگار بلومبرگ(Bloomberg)  مت میلر(Matt Miller)  این کار را برای دوازده روز در نیویورک انجام داد.

اگر عضو خانواده فلم انکس نیستید, بیش از این انتظار نکشید و خود را از اینجاه در صفحه ثبت نام من ثبت صفحه فلم انکس کنید. درآمد مرتبط خود را به بنیاد بانوان انکس اعطا خواهم کرد.

لطف کرده از صفحه شخصی من در فلم انکس بازدید کنید و عضو آن شوید. همچنین از صفحه بانوان انکس بازدید کنید و برای دریافت موضوع ها, مقاله ها و ویدیو های تازه عضو آن شوید.

فرانسسکو رولی

 

 

Francesco RulliAbout the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160