د ایرین اخستنې، د انکس فلم ، د فلم دسته بندي او پېسۍ اخستنه،

Posted on at

This post is also available in:

له دوو کالو وروسته د انکس فلم  د(۱،۵) میلیون ډالر د آزاد فلم جوړونې او د حرفي ویدیوګانو برابرولو له پاره توزيع او وښنې دي. ترڅو بهترین فلم او ویدیوجوړونکې رامنځته شول بهترین انترنتي تلویزیونو ونډه واخستل. بهترین او غوره انترنتي تلویزیونو د انکس فلم  ایرین ګلفیدن مدیر په واسطه ټاکل کېږي. کله چې یو انترنتي تلویزیون د ایرین  اخستنې برخه کېږي،په هغه کچه خپل د بوز جایزو دا انکس فلم په اصلي صفحه جوړوي په هرکچه چې د بوز جایزې زیات شي په همغه کچه د اکسپوژر له حمایت ورته ډېر کېږي.لومړنۍ ګام د کیفيی او محتوايي پيژګلوله پاره ایرین ګلفیدن اخستني دي ایرین د کنترول په یو خط مسیر لاس کې لري وروستنۍ د کلمه هم دده سره ده. ډېرکسان او فلم جوړونکې په دې پوهېږي چې انکس فلم بنسټ اېښودل دي، چې څه ډول کولالی شو انکس فلم ته لاره ومومو.


زه ددې له پاره وایم چې باید ایرین انتظارات وروسته بیا کیفی او محتوایي یې جذب کړي.زه د ایرین له دندې پيل سره په انکس فلم کې ورسره وم. نو څکه کولالې شم ساده نظریات مې دهغه انتظاراتوپه اړه دې تاسو سره شریک کړم. که فرض وکړو یو اثر دې فلم جوړونې د ایرین چې کیفیت له نظره، علاقه او زضایت ځان څپل کړې وي او ټولنیز تاثیر او موثریت له نظره دا اثرپه انکس فلم چې اچوي دا لیست هغه چیز دي چې ایرین او ویرایش ګرانو په تصامیمو باندې تاثیر کېږدي.


۱ـ دې عالې کاروړنکې او فلم جوړونکې پروفایل، شامل دې یو لوی انځور یالوګر یو بیوګرافي او وب سایت ارتباطي لیکنو نه او خط مشورتونه ټولنیزو رسانې ته.


۲ـ د فلمونو او ویدیوګانو اپلود کچه: زه حداقل (۸) دانه شامل د فلم، مصاحبې جوړونې وړاندې کوم.


۳ـ د فلم اندازه ( طول) ټول یا اکثره فلمونه باید حداقل ۳ دقیقه وي او ښه سرلیک، د تولید عالي کیفیت او یو بانفوده کېسه ولري. ترڅو په ښه ډول ظاهر وکولالې شي.او نباید دې دېرقسمتونه یې پرته د پیله، پرته له جمع بندي او یاهم پرته له پيغامه وي.


۴ـ د انځورونو ګالري، چې د عکسونه يې جالب، فلم او بلاک ته مرتبط مطرج او بحث پرشوې وي.


۵ـ مقالې او بلاګونه: هر ویدیو او مخصوصا هر عالي فلمې بلاکونه او مقالې د خپل په اړه د بلاګونه په برخه کې باید ولري امکان لري چې (۵) مقالې د هر فلم له پاره، لوبغاړي، تولیدکوونکې او د فلم مدیران لیکولالې شي یو بل سره د مقالو په لیکلوکې سره مرسته وکړي.


د تولید او توزیع تجربې: بلاګونه او مقالې باید (۳۰۰) لغت او انځورونه او ویدیوګانې دې موضوع په اړه شامل وي تر پیغام یې هم واضع وي.زه یقین لرم چې پورته لیست کولاې شي دایرین نظریات د فلم جوړونې د ترکیب او پرمختګ له پاره حمایت وکړي څنګه چې مخکې مې ذکروکړ ایرین وروستنې خبروته نزدي دي او ښایې چې پوره او ذکرشوې نصحتونوته ددې پروسې غوره او وي. زه په سریع سره دا خبرې یاد کړيدي. ځکه چې (۶) کاله د هغه سره دنده ترسره کوله او دما له نظره دا یو مرسته ده دې هغه فلم جوړونکیو له پاره چې غواړې انکس فلم کار کوي. زه مشخصا نه غواړم فلم جوړونکې د ایرین ډېروخت ونیسي او هغه پرورژو او فلمونو (۴۰۰۰) فلم جوړونکې چې نوم لیکني کړي دي مصروفه دی. عاقل فلم جوړونکې باید خپل اړتیاوې پوهه شي او یو مرتبط واضع اثر وړاندې کړي ترځو ایرین په ښه ارامۍ سره ښایسته ګان د غوره فلم جوړونې له پاره مشخص کړي.
About the author

160