موسسه های تعصیلات عالی خصوصی در شهر هرات, افغانستان

Posted on at

This post is also available in:

هرات دومین بزرگترین شهر افغانستان با فضای علمی در حال توسعه می باشد. افغانستان  کشوریست که بین آسیای مرکزی و جنوبی قرار دارد. هرات هر روزه شاهد توسعه آموزش عالی, سازمانهای علمی, موسسه های آموزش عالی, افزایش تعداد دانش آموزهای در حال پیوستن به دانشگاها میباشد و بصورت کل فضای علمی آن در حال توسعه میباشد. کیفیت و کمیت پایین آموزش عالی همیشه در این کشور یکی از دشواری های عمده بوده است و در گذشته فقط تعداد اندکی دانشکاه در یک تعداد از شهرهای بزرگ کشور وجود داشتند که این به خودی خود سبب افت آموزش عالی در کشور گردیده است.  بد بختانه در جریان رژیم اسبدادی و ابتدایی طالبان که به حیث یک لکه ننگ در تاریخ کشور محاسبه میگردد, این سطح پایین آموزش نیز دچار افت بیش از پیش گردید و فقط یک تعداد محدود دانشگاها در بدترین حالت ممکن به فعالیت شان ادامه میدادند. اما در سال 2001 که رژیم طالبان سربه نیست شد, شرایط آموزش و پروش بصورت کلی تغیر کرد و نظام آموزشی ناکارای شان جای خود را به سامانه در حال توسعه آموزشی داد, اما متاسفانه,سرعت توسعه این سیستم نیز پایین است.. 

در افغانستان در حدود بیست و شش دانشگاه و موسسه آموزشی عالی دولتی بویژه در شهرهای بسیار بزرگ آن وجود دارد, که از ابتدا دانشگاهای جدیدی ایجاد شده است و دانشکده های جدیدی نیز به آنها پیوسته اند. در قدم نخست دولت افغانستان با همکاری کمک کننده های خارجی دست به تجهیز دانشگاها, استخدام استادان شایسته, و افزایش کیفیت و کمیت دانشگاها افغانستان زد. موسسه تعصیلات عالی افغانستان, نهاد مسوول آموزش عالی در کشور, از یک برنامه راهبردی برای توسعه سطح آموزش عالی و گامی بسوی معیاری سازی آن در کشور, سخن میزند.  بر اساس این برنامه سطح آموزشی و علمی در دانشگاهای دولتی و خصوصی بلند خواهد رفت. مدت زمان اجرای این برنانه پنج سال است و در حدود 564 ملیون دالر هزینه برخواهد داشت. 

در شهر هرات هفت دانشگاه خصوصی وجود دارد که عبارت اند از : موسسه های تحصیلات عالی جامی, غالب, آسیا, کهکشان شرق, اشراق, خواجه عبدالله انصاری و القیاس. آنها رشته های متفاوت را در دانشکده های متفاوت اقتصاد, مهندسی, روانشناسی, علوم پزشکی(طب), دندان پزشکی, شرعیات, حقوق, علوم سیاسی و غیره را به اساس برنامه آموزشی وزارت تحصیلات عالی افغانستان برگزار میکنند. آنها در تلاش اند تا شرایط ضروری را برآورده کنند و دوره های کارشناسی ارشد را نیز برگزار کنند. این یک گام بزرگ در عرصه آموزش عالی افغانستان است و راه ما را بسوی آینده معیاری آموزش در کشور باز میکند. 

این دانشگاها شرایط خوبی را برای دانشجو ها فراهم میکنند و میتوانند تا رشته های متفاوت را در زمان های متفاوت برگزار کنند.  زیان اند دانشجوهای که نمیتوانند در دانشگاهای دولتی درس های خود را ادامه دهند, زیرا یکتعداد مجبور اند که در کنار درس, کار کنند و این با شرایط شرکت در دوره ها آموزشی در دانشگاهای دولتی میسر نمیشود و یا تعداد شان نمیتوانند که در رشته دلخواه خود کامیاب گردد, بنا دانشگاهای خصوصی فرصت های خوبی برای آموزش اند. اما در این موسسه های خصوصی آموزشی مشکل مالی بسیار برجسته است. گرچه, رقابت سبب کاهش هزینه تحصیلی گردیده است, اما باز هم ضرورت است که قیمت ها از این هم پایین تر بیایند. به آرزوی یک جامعه آموزش دیده. مقاله من را در آموزش عالی در افغانستان بخوانید. 

محفل فراغت آرزوی همه است. ..About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160