ابرقهرمان های افغانستان به زودی باهم با نیروی آموزش دیجیتالی و رسانه های اجتماعی ظهور خواهند کرد

Posted on at

This post is also available in:

ابرقهرمانهای افغانستان!

بله, بسیار جالب خواهد بود و نخستین بار است که در موردش میشنوید. جستجوی قهرمانهای واقعی کشوریکه خشونت ها و دشواری های زیاد جنگ را تجربه کرده است بسیار جالب خواهد بود و در عین زمان بسیار اندوه انگیز. این شروع جستجوی ابرقهرمانهای افغانستان و معرفی شان به جهان خواهد بود.

بطور دقیق بیاد دارم, زمانیکه کودک بودم زورو ابرقهرمان من بود. او شخصیت دلخواه کارتونی من بود. همیشه میخواستم که کسی مانند او باشم, او یک شخص عادی اما قوی و سریع بود و از مردم نادار دفاع میکرد. 

در سه دهه تاریک جنگ افغانستان, قهرمانهای زیادی بودند که گمنام به کام مرگ رفتند و یا هنوز گمنام زندگی میکنند, اما حالا زمان پیدا کردن و معرفی شان به جهان است. بنیاد بانوان انکس و شبکه فلم انکس این فرصت را برای دانش آموزهای افغانستان فراهم کرده اند  تا با نوشتن داستانها و خاطرات شان این قهرمانها را ایجاد کنند. آنها قهرمانهای افغانستان را بشکل شخصیت های کارتونی با کاربرد تصور خود در مورد شان, توانایی های دیجیتالی و رسانه های اجتماعی به معرفی میگیرند. 

این برنامه آنها را یاری میرساند تا بیشتر خلاق باشند, بهتر بیندیشند و تجربه های تازه ای کسب کنند. از آنجاییکه مدرسه های افغانستان چنین سرگرمی ها و برنامه های آموزشی را برای دانش اموز ها فراهم نمیکنند, این یک فرصت خوب برای شان خواهد بود تا استعداد  خود را به نمایش بگذارند و دانش بیشتری کسب کنند.

زمانیکه به مدرسه های هرات برای معرفی این برنامه میرفتم, به وضوع علاقه دانش آموزها برای اجرای این برنامه را دیدم. بیشتر شان با ابرقهرمانهای آمریکایی آشنا بودند و آنها را دوست داشتند. این برنامه برای شان یک فضای را مساعد خواهد کرد تا اندیشه ها, رویاها و واقعیت های خود را بنویسند و با جهانیان در میان بگذارند. 

اینها تعدادی از رسامی های زیبای دانش آموزها افغانستان اند:

 

منتطریم تا به زودی ابرقهرمانهای افغانستان را ببینیم. About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160