امور مالی دوستانه- بخش سوم: فعالیت بانک

Posted on at

This post is also available in:

به این اندیشه ام که بیان چگونگی ایجاد, فعالیت و اهداف بانکها ضروری است. بانکها در زمان قدیم برای پذیرش سپرده های مردم که نیازی برای شان نداشتند و وام دادن شان به مردمیکه به آنها ضرورت داشتند, ایجاد شده اند. بطور مثال: اگر یک خانواده و یا مالک یک سازمان ضرورت داشتند که چیزی را خریداری کنند ولی پولش را نداشتند, آنها از بانک یک قرضه ای برای مدت مشخص با بهره مشخص میگرفتند و در مقابل تعهد پرداختش را میکردند. در آمد بانک از بهره وام هایکه بانک به مردم می داد تامین میشد. به مرور زمان, در جریان قرنها بانکها در نقش وام دهنده ها مدیریت پولهاییکه توسط مشتریان در آنها سپرده گذاری میشد را نیز به عهده گرفتند.  تغیر اساسی در فعالیت های اصلی بانک در بیست سال اخیر رونما گردیده است, طوریکه آنها برنامه های متفاوت را برای مدیریت دارایی های مانند سهام, اوراق قرضه, سرمایه گذاری در سهام, مدیریت سرمایه و غیره روی دست گرفتند. هر یک از موضوع های بالا بشکل انفرادی در بخش های آینده بحث خواهد شد. از نقطه نظر سود و بهره این فعالیت ها برابر با مقدار قرضه است.  

علاوه بر این بانک های نوین خدمات زیاد دیگری را نیز ارائه میکنند مانند پرداخت معاشات, پرداخت صورت حسابهای  مانند صورت حساب برق, تلفون, گاز وغیره, پرداخت های برقی, انتقال های پول, کارتهای بدهی و کارتهای اعتبار. 

انتقاد آمیز ترین نکته بانک های نوین شاید این باشد که آنها از وظیفه اصلی شان که پذیرش سپرده های مردم و وام دادن شان به دیگران برای خرید خانه, ماشین و غیره باشد, چشم پوشیده اند. از همه مهمتر که جنبه مالی اش مانند جنبه اقتصادی اش مهم است اینست که  این فعالیت بانک ها, سازمانهای بزرگ و کوچک را از فعالیت باز داشته است و سبب کاهش رشد اقتصادی و سرمایه ملت های گردیده است.

تا بعد...

Alessandro Fatichi

مقاله قبلی من  : http://www.filmannex.com/alessandro-fatichi به صفحه من بپیوندید.

مرا در تویتر دنبال کنید @AlexFatichiAbout the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160