Browse all Asma_Ebrahimi's Blog Posts

باران....

Asma_Ebrahimi

پس این کوچه های تنهایی.... دلم درگیر این روز هاست... هوا عاشقانه و ابریست... …

by Asma_Ebrahimi

read more

مادر

Asma_Ebrahimi

مرا باور کن... که تنها مونسم تو هستی مادر.... مرا باور کن... که تنها راز قلبم …

by Asma_Ebrahimi

read more

ورزش..

Asma_Ebrahimi

ورزش یعنی داشتن جسم سالم.. آیا میدانستید ورزش میتواند علاج مرض ها باشد؟؟…

by Asma_Ebrahimi

read more

پدر....

Asma_Ebrahimi

می سرایند.. و پرنده گان می رقصند.. به آواز جیرجیرک های بیرون.. و,من گوشه یی …

by Asma_Ebrahimi

read more