برج دهشت با دستین سوینی – ده سال سفر در کالیفرنیا و فلوریدا – ماموریت به اتمام رسیده

Posted on at

This post is also available in:

بیشتر وقت ها در مورد دستن سوینی(Dustin Sweeney)  که فرصت های زیادی را برایم در کار و زندگی فراهم کرده است صحبت میکنم. دستن یک پدیده تخیلی است و او برایم تحمل و دیدگاه دور اندیشانه را آموخت. با سفرهای زیاد به جهان والت دسنی(Walt Disney) در فلوریدا و بعضی موقعیت های دیگر, رسیدن به والت دستن برای سواری در برج مشهور دهشت هدف خانواده ما بوده است.در برج وحشت, سواری کننده ها به سرعت به بالا و پایین در یک روشنایی شفق مانند در حرکت اند. طوریکه در این مورد دسنی میگوید: در طبقه سیزدهم یک مجموعه از تصاویر و صدا به حرکت درمی آید. سفر در این قلمرو پرستاره و کشف آنچه در تاریک ترین بخش این تصور اتفاق می افتد, جریان دارد. بعد از بیش از ده سال تلاش, به این نتیجه رسیدم که تاریخ 25, 2013 روزی خواهد بود که دستین (Dustin) بر ترسش پیروز خواهد آمد و در برج دحشت با من خواهد راند.


در گذر کارگاه هنری هالیود, پیش از اجرای برنامه در مهمانسرای دولفین در تفریگاه اپکوت(Epcot) غذا خوردیم.مایک, دستین و کتی سوینی در مهمانسرای دلفیندستین سوینی در حال گذر از کارگاه هنری هالیود دسنیکتی سوینی با واژه های دانشمندانه با دستین سوینیماموریت تمام شد – مایک و دستین سوینی (در بخش بالایی راست)تجلیل از کرسمس/ شام برج دحشت با خانواده سوینی


این یک دست آورد بزرگی برای دستین سوینی برای سواری در برج دحشت است و او مرا آموزاند تا اهداف خود را منسجم کنم, کوشا باشم و بارها در جهت اهدافم کار کنم. در جهانی که تمرکز ما اندک است, او یادآور همیشگی من برای اهداف بلند مدت بود.


 About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160