ایجاد درآمد در عصر اطلاعات و ارتباطات

Posted on at


ایجاد درآمد در عصر اطلاعات و ارتباطات


اگر انسان بخواهد درآمد و شغل مناسبی داشته باشد ، باید در زنده گی خود هدف داشته باشد و مسیر درستی را برای خودش انتخاب نماید. جستجوی و انتخاب شغل مناسب مانند بازاریابی است، گاهی انسان گمان می برد که داشتن مهارت و مدرک تحصیلی بالا کافی بوده ، به این وسیله می تواند عاید مناسبی داشته باشد .اما حقیقت این است که حتی در عصر امروز که عصر اطلاعات و ارتباطات است، تنها داشتن مدرک و تخصص کافی نبوده ، هر موفقیت بزرگی در زنده گی تنها به وسیله عمل بدست می آید . اگر هریک از ما که در موسسه ای مشغول به کار هستیم نتوانیم منافع خود، موسسه و مدیر خود را درک کنیم  و واضح سازیم ، و همچنان نتوانیم مدیر خود را قانع کنیم، مطمئن باشید که کسی دیگر با مهارت ارتباطی بهتر و درست تر شغل ما را تصاحب خواهد کرد .حتما تا به حال به این موضوع برخورد کرده اید که چرا یک فردی در مسیر کاری ، زنده گی و شغل خود  بسیار موفق ظاهر می شود و فرد دیگری با همان موقعیت از لحاظ سن ، مدرک و تجربه کم تر موفق بوده است .


جواب این سوال در چگونگی ارتباط با محیط و چگونگی استفاده از اطلاعات است، در حقیقت می توانیم بگویییم که انسان ها دو نوع ارتباط در زنده گی خود برقرار می کنند، ارتباط درونی و بیرونی .ارتباط درونی مربوط به هر چیزی است که انسان نسبت به آن در درون خود تصور و احساس می کند، اما ارتباط بیرونی مربوط به طرز لباس پوشیدن، استفاده از کلمات ، لحن و صدا می باشد، در واقع هر ارتباط یک عمل است و بر دیگران تاثیر می گذارد. هر چقدر که فرد علاوه بر ارتباط درونی، بتواند ارتباط بیرونی قوی تری داشته باشد یقینا در زنده گی موفق تر است.


نویسنده : رضا دانش 


 


 About the author

danesh20

فارغ التحصیل دانشکده اقتصاد، دانشگاه هرات

Subscribe 0
160