پول مجازی – دارایی دیجیتالی ایکه ریشه در نوآوری دیجیتالی در کشورهای در حال توسعه دارد

Posted on at

This post is also available in:

فناوری های نوین تغیرات گسترده ای را در تمام زمینه های زندگی ما از بخش خصوصی تا زندگی کار و باری ما آورده اند. یکی از راهای اصلی ایکه از دست آوردهای فنی اثر پذیرفته است, روش پیگیری موضوع های مالی و بصورت اساسی چگونگی انتقال های مالی است. بصورت معمول, به کار بردن کارتهای اعتبار نسبت به انتقال پول روش بسیار ساده تری برای پرداخت  میباشد. گرچه در موارد, گم کردن کارت اعتبار, کاپی شدن آن و یا دستبرد زدن به آن غیرقابل محافظت است. اما, چی در مورد ایجاد یک درخت پولی برای شما؟ سرگرم کننده به دید میرسد که برای خود یک چنین درخت با ارزش را کشت کنید. 

 

آیا تا حالا در مورد پول مجازی شنیده اید؟ به آن پول دیجیتالی هم میگویند که نشانگر یک سیستم تازه پرداخت بر اساس شبکه همتا به همتا است.

به تازگی حساب پول مجازی خود را ساخته ام و در مورد راهای تازه انتقال و خرید فراورده های برخط کاوش خواهم کرد. تارنمای فلم انکس و شبکه بانوان انکس روی پرداخت پول مجازی برای یاری کاربران خود در دسترسی به گزینه های بیشتر مالی برخط تمرکز خواهند کرد. طوریکه آقای فرانسسکو رولی در مقاله اخیر خود به آن پرداخته است:"ما روی این واحد پول نخواهیم اندیشید, طوریکه روی استفاده دالر و یورو نه اندیشیده ایم. ما از پول مجازی استفاده خواهیم کرد." مایک سوینی بازگو میکند که "در حقیقت, از زمانیکه ما پول مجازی را برای نویسنده های خود  پیشنهاد کرده ایم, تعدادی از نویسنده های ما آنرا نسبت به پول نقد برای خود نگه داشته اند و به پول محلی خود تبدیل کرده اند.

 

مایک سوینی که از دو سال گذشته به این سو در بنیاد بانوان انکس کار میکند و فارغ شده دانشگاه کارنل میباشد, به این باور است که نمونه کاری بنیاد بانوان انکس ترکیب ویژه ای از بشردوستی پایدار و کاروبار میباشد. 

مایک سوینی با بانکدارها و اندیشمندها, مهماندار فرشته فروغ

تعداد زیاد کارشناسها در بنیاد بانوان انکس مصاحبه شدند تا دیدگاها و نظرهای خود را بیان کنند. حالا, بنیاد بانوان انکس, بحیث یک منبع برای دانشجوهای دانشگاه کارنل(Cornell)  نقش ایفا میکند, جاییکه ما از رئیس دانشکده مسویل کارتس(Sauel Curtis)  فارغ شده رشته مدیریت دانشگاه کارنل خواهیم خواست تا با ما در کاربرد پول مجازی برای کشورهای در حال توسعه, شروع از افغانستان همکاری کند.

فرشته فروغ

به بلاگ های من و بانوان انکس عضو شوید تا مقاله های بعدی را از دست ندهید.

 About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160